Персональний сайт кандидата історичних наук Ігоря Кондратьєва ::Посилання, рецензії::
Сьогодні:
  
 
         

        

 "В контакті" "Фейсбук" "Твіттер" Однокласники Живий журнал Google+ Blogger
  На головну сторінку
Розділ 1 :"ЧНПУ ім.Т.Г.Шевченка"
  Будьмо знайомі
 Інститут історії ЧНПУ
 Кафедра всесвітньої історії
Розділ 2 :"Учбові курси"
 2 курс: Історія країн АА
 3 курс: Нова історія країн АА
 Глобальні пробл. сучасності
Розділ 3 :"Наукова робота"
 Публікації автора
 Посилання, рецензії
 Наукові конференції, семінари
 Розділ 4: "З історії Любеча "
 Нотатки з історії Любеча
 Родоводи любецької шляхти
 Насел. пункти любецької окр.
 Internet-ресурси з іст. України
Розділ 5 :"Публіцистика, газетні статті"
 Публіцистика, газетні статті
  Відеоканал "Історик"

Гостьова книга

Статистика
Яндекс.Метрика

Мій банер
Персональний сайт історика І.В.Кондратьєва

E-mail:
kondratch@online.uaПосилання, рецензії

              


Перелік праць інших дослідників з посиланнями на мої публікації:

(те, про що знаю, якщо хтось володіє додатковою інформацією, буду вдячний за допомогу).

УВАГА! Усі авторські права застережені та належать авторам. Праці дослідників, що мають позначку «Переглянути», розміщені у вільному доступі в мережі Інтернет.

1.Кривошея В.В.   Генеалогія українського козацтва. Нарис історії козацьких полків. - К.: Стилос, 2002. - 396с.
Посилання:
Яблонський О. Чернігівщина / Переклад з польської, передмова і примітки І.Кондратьєва //Сіверянський літопис. - 1997. - №1-2. - с.130-140
Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч. - К., 1999. с.52-55, 72-73.
  
2.Кривошея В.   Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк.
- К.: Стилос, 2002. -184 с. - С.136, 151.

Посилання:
Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч. - К., 1999. – 110 с.
Переглянути
3.Павленко С.   Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К.: Вид. дім ”КМ Академія”, 2004. – 604 с. (с.491).
Посилання:
Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч. - К., 1999. – 110 с.
Переглянути
4.Студьонова Л.В.  Ось де, люди, наша слава (бесіди про Чернігівське козацтво). Ніжин, 2004 - 172 с.
Посилання:
Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч. – К., 1999.
Переглянути
5.Кривошея В.В.   Генеалогія українського козацтва. Нарис історії козацьких полків. Видання друге, доп. – К.: Стилос, 2004. – 392с.
Посилання:
Яблоновський О. Чернігівщина / Переклад з польської, передмова і примітки І. Кондратьєва // Сіверянський літопис. – 1997. -№1-2. – С.130-140. Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч. – К., 1999. – С.52-55,72-73.
  
6.Лариса Фицик (Умань)    ДО ПИТАННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ / ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей. Науково-дослідний центр “Часи козацькі”. Українське товариство охорони пам’яток історії та культури. – 2004. – Вип. 13.
Посилання:
Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч.– К.: ІП і ЕД НАНУ, 1999;
Кондратьєв І. Любецька шляхта в історії України XVII XVIIIст. // Україна на порозі XXI століття: актуальні питання історії. Збірник наукових праць. – К.: Стилос, 1999. – С. 75–82;
Кондратьєв І. Любецька “околиця “ у XVI-XVIII ст // Україна і Росія в панорамі століть: збірник наукових праць на пошану проф. К. М. Ячменіхіна.– Чернігів, 1998.–С. 72–79;
Кондратьєв І. Любецький замок і любецька околиця за часів Хмельниччини // СЛ.–1997.–№ 6. – С. 46–50;
Кондратьєв І. До питання про взаємини любецької шляхти і замкового міщанства (друга половина XVI–XVIII ст.) // СЛ. – 2000. – № 2.–С. 26–33.
Переглянути
7.Кривошея В.В., Фицик Л.А.  УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
(огляд літератури) // Гілея. – 2005. - №2. – С.193-229.

Посилання:
Кондратьєв І. Любецький замок і любецька околиця за часів Хмельниччини // Сіверянський літопис. –1998. – № 6. – С.29-36;
Кондратьєв І. Один із старовинних боярських родів Любеча // Людина, суспільство, культура: історія і сучасність. Матеріали ювілейної наукової конференції присвяченої 80-річчю Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка. –Чернігів, 1996. – С. 25-27;
Кондратьєв І. Любецька шляхта в історії України XVII – XVIII ст. // Україна на порозі ХХІ століття: Актуальні пи-тання історії. Зб. наук. праць. – К., 1999. – С. 75-92;
Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва. Любеч. – К., 1999. – 106 с.
  
8.Анісавец М.І.  Валадары Лоеўскага ключа // Беларускі гістарычны часопіс. – 2005. – №2
Посилання:
Кондратьев І. Лоевська округа у ХYІ ст. (до 420–річча утворення Лоевського староства) // Гісторыя Лоеўскай зямлі. Факты. Каментарыі. Гомель 2006.- С.28, 29
  
9.Радишевський Р., Свербигуз В.   Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимирі високого бароко / НАН України. Міжнародна школа україністики. – К.: Просвіта, 2006. – 552 с., іл.
Посилання:
Кондратьєв І. Любецька шляхта в історії України ХVІІ-ХVІІІ ст. // Україна на порозі ХХІ століття: актуальні питання історії: Збірник наукових праць. – К., 1999. – С.75-82.
  
10.Кривошея В.В.  Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648 - 1782 рр.) / Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / В.В. Кривошея;
НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2006. — 33 с.

Посилання:
Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч. – К., 1999.
  
11.Горобець С.   Петро Стефанович чи Петро Шихуцький? // Сіверянський літопис.
– 2006. – №6

Посилання:
Кондратьєв I. Пiд Литвою, Москвою та Польщею. – Чернiгiв, 2005. – С. 79.
Кондратьєв I., Кривошея В. Нариси iсторiї Чернiгiвщини перiоду козацтва. Любеч.
– Київ, 1999. – С.87.
  
12.Горобець С.   Шихуцькі за ”Любецьким синодиком” // Сіверянський літопис. – 2007. – №2 – С.31-35.
Посилання:
Кондратьєв I. Пiд Литвою, Москвою та Польщею. – Чернiгiв, 2005. – С. 79.
  
13.Кривошея В. В.   Родоводи козацької старшини (доба козацько-гетьманської держави) // Гілея. – 2007. – Вип. 8. – С.263-273.
Посилання:
Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва. Любеч. – К.: ІПіЕД НАНУ, 1999. – 106 с.
  

              На початок сторінки


Корисні Internet-ресурси:
Древній Любеч Блог Олександра Соломахи Діаріуш житомирського газетяра Родословец Хорошкевичей Співтовариство "Любеч наш рідний" Історія Чернігівської землі Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" Пам’ятні місця України: 
храми, церкви, костьоли, замки, фортеці,
монастирі, печери України; опис, історія, 
ексклюзивні фотографії, плани, 
старинні фотографіх, статті... Офіційний веб-сайт Українського інституту національної пам Новини України та світу. Новости Украины и мира ЧООНСКУ
Hosted by uCoz
  Кондратьєв І.В.