Персональний сайт історика Ігоря Кондратьєва ::Публікації автора::
        

 "В контакті" "Фейсбук" "Твіттер" Однокласники Живий журнал Google+ Blogger
  На головну сторінку
Розділ 1 :"НУЧК ім.Т.Г.Шевченка"
  Про автора
 Інститут історії НУЧК
 Кафедра всесвітньої історії
Розділ 2 :"Учбові курси"
 2 курс: Історія країн АА
 3 курс: Нова історія країн АА
 Глобальні проблеми сучасності
Розділ 3 :"Наукова робота"
 Публікації автора
 Посилання, рецензії
 Наукові конференції, семінари
 Розділ 4: "З історії Любеча "
 Нотатки з історії Любеча
 Родоводи любецької шляхти
 Населені пункти Любецького староства
 Internet-ресурси з історії
Розділ 5 :"Публіцистика, газетні статті"
 Публіцистика, газетні статті
  Відеоканал "Історик"
  Передача "Тема тижня"

Гостьова книга

Статистика
Яндекс.Метрика

Мій банер
Персональний сайт історика І.В.Кондратьєва


Публікації автора

                 

( УВАГА! Усі авторські права застережені, передрук можливий лише з дозволу автора
( чи видавництва ), при використанні обов’язкові посилання
)
                                    © І.В.Кондратьєв
Автореферати

1.Кондратьєв І.В.   Любецька шляхта: генеза та еволюція регіональної військовослужбової спільноти у ХУ-ХУІІ ст.
(Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата іст.наук. - Харків, 2005.)
Завантажити
2.Кондратьєв І.В.   ЛІВОБЕРЕЖНІ СТАРОСТВА КИЇВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ: СОЦІАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ XIV – XVII СТ.
(Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора іст.наук. - Київ, 2020.)
Завантажити

Монографії, статті та тези

1.Кондратьев И.В.   Предметы вооружения и воинского снаряжения на поселении Автуничи // Проблеми вивчення середньовічного села на Поліссі. – Чернігів, 1992. – С.23-24.
(К., 1999. - 109 с.)
Завантажити
2.Кондратьев И.В.   Древнерусские военнослужебные сословия как основа возникновения аристократии на территории Украины в конце ХІІІ-ХIV вв. // Проблемы славяно-русской археологии Чернигово-Брянских земель: Материалы ХІІ археологической студенческой конференции. – Брянск, 1994. – С.11-14.  
3.Кондратьєв І.В.  Богдан Хмельницький та любецька шляхта // Українська козацька держава: витоки та шляхти історичного розвитку: Матеріали П‘ятих Всеукраїнських читань. – К.;Черкаси, 1995. – С.180-181.
Завантажити
4.Кондратьєв І.В. Один із стародавніх боярських родів Любеча // Людина, суспільство, культура: історія та сучасність: Матеріали ювілейної наукової конференції, присвяченої 80-річчю Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.25-27. 
5.Яблоновський О. Чернігівщина / Переклад з польської, передмова і примітки І. Кондратьєва // Сіверянський літопис. – 1997. -№1-2. – С.130-140.Завантажити
6.Кондратьєв І.В. До питання про походження любецької шляхти // Любецький з‘їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 900-літтю з‘їзду князів Київської Русі у Любечі. – Чернігів, 1997. – С.181-183.Завантажити
7.Кондратьєв І.В. Любецька ”околиця” у ХVІ – ХVІІІ ст. // Україна і Росія в панорамі століть: Збірник наукових праць на пошану проф. К.М.Ячменіхіна. – Чернігів, 1998. – С.72-79. Завантажити
8.Кондратьєв І.В. Любецький замок і любецька околиця за часів Хмельниччини // Сіверянський літопис. – 1998. -№6. – С.29-36. Завантажити
9.Кондратьєв І.В. Любецька шляхта в історії України ХVІІ-ХVІІІ ст. // Україна на порозі ХХІ століття: актуальні питання історії: Збірник наукових праць. – К., 1999. – С.75-82. Завантажити
10.Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва : Любеч. – К., 1999. – 109 с. Завантажити
11.Кондратьєв І.В. Національно-визвольний рух в Україні середини ХVІІ століття: політичний вибір української шляхти Полісся // Демократичний вибір як філософська і соціально-політична проблема: Збірник наукових праць. – Чернігів, 1999. – С.95-100.  
12.Кондратьєв І.В. До питання про взаємини любецької шляхти і замкового міщанства (друга половина ХVІ-ХVІІ ст.) // Сіверянський літопис. – 2000. -№2. – С.26-33.Завантажити
13.Кондратьєв І.В. До питання про юридичний статус Любеча в другій половині ХVII – на початку ХVIII ст. // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. – К., 2000. – Вип.11. – С.37-42. Завантажити
14.Кондратьєв І.В. Нащадки любецької шляхти – претенденти на російське дворянство (кінець ХVIIІ-ХІХ ст.) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Вип. 14. – Серія “Історичні науки”. – №1. – Чернігів, 2002. – С.36-40. Завантажити                 На початок сторінкиКорисні Internet-ресурси:
Древній Любеч Блог Олександра Соломахи Діаріуш житомирського газетяра Родословец Хорошкевичей Співтовариство "Любеч наш рідний" Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" Пам’ятні місця України: 
храми, церкви, костьоли, замки, фортеці,
монастирі, печери України; опис, історія, 
ексклюзивні фотографії, плани, 
старинні фотографіх, статті... Офіційний веб-сайт Українського інституту національної пам Новини України та світу. Новости Украины и мира ЧООНСКУ
Hosted by uCoz
  Кондратьєв І.В.